Nybyggarkommissionens slutrapport

Nybyggarkommissionens rapport “En bostadspolitisk agenda för Sverige – 63 förslag för ökat byggande” presenterades den 20 februari 2014 vid ett seminarium på Medelhavsmuséet i Stockholm. Vid seminariet närvarade även bostadsminister Stefan Attefall och Veronica Palm, ordförande i civilutskottet och bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Läs rapporten och de 63 förslagen här: Nybyggarkommissionens slutrapport

 

Annonser